Contact information

Avada Cleaning
1234 Avada Avenue
Avadaville, 11221

Call: 1.800.123.4567

cleaner@your-email.com

شامپو 1 به 60:

در ابتدا برای شما توضیحی در مورد این اعداد (1 به 200 ،1 به 100و…)می دهیم.شامپو ها در ترکیب ها و دسته بندی های مختلفی در بازار تعریف می شوند.این اعداد هم میزان ترکیب شامپو و آب را به ما نشان می دهند.عدد اول نسبت شامپو را نشان می دهد.عدد دوم و بزرگتر نسبت آب را .پس به این نتیجه می رسیم که شامپو 1 به 60 یعنی یک لیتر از این شامپو با 60 لیتر آب مخلوط شود تا محلولی با کیفیت مناسب بدست بیاید.به این نکته توجه کنید که حتما این نسبت ها را رعایت کنید .برخی فکر میکنند اگر نسبت شامپو را بیشتر بزنند کیفیت بیشتر می شود.اما این باوری غلط است.

علاقه مندان به اتومبیل به زیبایی و تمیزی ماشین اهمیت زیادی می دهند.شست و شوی مناسب و به موقع ماشین از کثیفی ها (خاک ،فضولات پرندگان و …)باعث حفظ رنگ ماشین و طول عمر آن می شود.

برگشت به بالا