Contact information

Avada Cleaning
1234 Avada Avenue
Avadaville, 11221

Call: 1.800.123.4567

cleaner@your-email.com

قیمت صفر شویی:

قیمت صفر شویی اصولا بیشتر از شست و شوی معمولی در کارواش است.در صفرشویی تمام قطعات فضای داخل اتاق خودرو را تمیز می کنند.سقف،تودری ها ،صندلی و سایر قسمت های نمدی و …حتی صندلی های خودرو را در صفر شویی باز میکنند و زیر آن ها را تمیز میکنند.جرم گیر داخل خودرو در صفرشویی بسیار کاربرد دارد.معمولا صندلی های خودرو پر از آلودگی هایی مثل لکه چربی ،غذا ، آبمیوه و … هستند.سقف خودرو رو نیز پر از گرد و خاک و دوده است.تمامی اینلکه ها با جرم گیر داخل خودرو پیس وان ازبین می رود.نسبت آن 1 به 4 است .هر یک لیتر آن را باید با چهار لیتر آب مخلوط کنید.تمام قسمت های پارچه ای و نمدی خودرو را میتوان با آن تمیز کرد.قدرت پاک کنندگی بالایی دارد بدون هیچ آسیبی.با قدرت لکه بری سریع انواع جرم ها را در خود حل کرده و ازبین می برد.حتی به نقاط سخت غیرقابل دسترس نفوذ می کند و آلودگی هارا از بین می برد.

برگشت به بالا