Contact information

Avada Cleaning
1234 Avada Avenue
Avadaville, 11221

Call: 1.800.123.4567

cleaner@your-email.com

صفر شویی:

در کارواش ها علاوه بر شست و شوی معمولی نوع دیگری از شست و شو وجود دارد که به آن صفرشویی می گوییم.در صفر شویی کلیه قطعات داخلی و خارجی داخل اتاق خودرو تمیز می شوند.قطعاتی همچون:صندلی ها ،سقف ،تودری ها ،قسمت های پارچه ای و … یکی از محصولات کاربردی در صفرشویی جرم گیر داخل خودرو است.با استفاده از جرم گیر میتوان تمام قسمت های نمدی و پارچه ای را تمیز کرد.مخصوصا سقف خودرو و صندلی ها که به وفور کثیف می شوند.جرم گیر داخل خودرو پیس وان قدرت لکه بری سریع دارد و لکه های سخت و قدیمی را هم ازبین می برد.هیچ گونه آسیبی به پارچه نمی رساند.نسبت آن 1 به 4 است.هر یک لیتر آن را باید با چهار لیتر آب مخلوط کنید.بدیهی است که هزینه صفرشویی بیشتر از شست و شوی معمولی است.زیرا در این روش تمام کابین خودرو تمیز می شود و حتی صندلی های خودرو را باز می کنند.

برگشت به بالا