Contact information

Avada Cleaning
1234 Avada Avenue
Avadaville, 11221

Call: 1.800.123.4567

cleaner@your-email.com

موتور شوی عالی:

نقش موتور خودرو برای ماشین همچون قلب برای انسان است.همانطور که ما برای حیات نیازمند قلب هستیم ،خودرو نیز بدون موتور کارایی ندارد.موتور خودرو پس از مدتی دچار آلودگی هایی مانند چربی ،خاک ،روغن و گریس می شود و نیاز به شست و شو دارد.توصیه می شود هر 3 ماه یکبار موتور را بشوئید.البته این کار کمی تخصصی است و نیاز به یک موتور شوی باکیفیت داریم.موتور شوی عالی پیس وان تمامی جرم ها و رسوبات را از بین می برد.باعث عملکرد بهتر موتور میشود.طول عمر ماشین را افزایش می دهد.از زنگ زدگی موتور جلوگیری می کند.

برگشت به بالا