Contact information

Avada Cleaning
1234 Avada Avenue
Avadaville, 11221

Call: 1.800.123.4567

cleaner@your-email.com

موتور شوی غلیظ:

در واقع به موتور شویی گفته می شود که برای استفاده باید با آب مخلوط گردد.(طبق نسبت ذکر شده روی موتور شوی )به طور مثال 1 لیتر موتور شوی غلیظ را باید با 1،100،و یا 10 لیتر آب مخلوط کنید تا قابل استفاده برای شست و شو باشد.

نکته:این موتور شوی حتما باید با آب مخلوط گردد.هرگز بدون آب استفاده نشود زیرا باعث آسیب رسیدن به موتور می شود.

شما نیاز دارید که برای بهبود عملکرد موتور و در نتیجه ماشین آن را شست و شو دهید.تقریبا هر 3 ماه یکبار این عمل را انجام دهید.تجمع جرم ،روغن و رسوبات اطراف موتور باعث می شود گرما به خوبی جریان نیابد.در نتیجه موتور داغ می شود.شست و شوی موتور از زنگ زدگی جلوگیری می کند.باعث افزایش طول عمر خودرو می شود.

برگشت به بالا