راهنما

راهنمای استفاده از سایت

1

ساخت پکیج

اول درطی سه مرحله محصولات مورد نیاز خود را انتخواب کرده .

2

ثبت اطلاعات

اطلاعات خود را در صفحه اخر تکمیل نمایید .

3

پرداخت

و در آخر به صفحه پرداخت منتقلمی شوید و مبلغ را پرداخت نمایید .

فروشگاه عمده فروشی
فروشگاه تک فروشی
فروش پکیج خودرویی
مقالات